Welkom bij Voedselbank Houten. Woont u niet in Houten, Schalkwijk, Tull en ’t Waal of ’t Goy?, klik dan hier.

Per 1 januari wordt de drempel voor de voedselbank verlaagd

Per 1 januari worden de normen om in aanmerking te komen voor de voedselbank verruimd. We houden nu al rekening met de nieuwe normen, dus wachten tot 1 januari is niet nodig!

Hoeveel ruimer de norm wordt, is afhankelijk van de grootte van het huishouden, maar het gaat om 9% voor een alleenstaande, en 7% voor een gezin met 4 personen. Daarnaast krijgt iedereen die zich aanmeldt, sowieso 4 weken een pakket. In die 4 weken, doen we pas de financiële toets. Dit geldt overigens alleen voor mensen die nog niet eerder klant bij ons waren. De drempel is dus behoorlijk verlaagd, meer huishoudens komen in aanmerking voor voedselhulp. We hopen hiermee meer mensen te kunnen helpen.

Bij het bepalen of een huishouden in aanmerking komt, gaat het erom wat men overhoudt na aftrek van de vaste lasten, inclusief afbetaling van schulden: het besteedbaar inkomen. Is het besteedbaar inkomen onder het normbedrag, dan komt het huishouden in aanmerking voor voedselhulp. Het normbedrag is samengesteld uit een basisbedrag per huishouden en een bedrag per persoon. Het basisbedrag per huishouden gaat van € 135 naar € 150 per maand, het bedrag per persoon van € 95 naar € 100 per maand. Overigens kijken we ook naar de situatie van een huishouden. De grenzen zijn bij voedselbanken niet spijkerhard, wij leveren maatwerk! Klik hier  voor de details omtrent de berekening.

De normen zijn landelijk en worden vastgesteld door Voedselbanken Nederland, onze overkoepelende landelijke organisatie. De normbedragen worden afgeleid van de NIBUD-norm voor een één-oudergezin en het aantal mensen dat we landelijk verwachten te kunnen bedienen.

In Houten is er over het algemeen voldoende voedsel, maar dit is niet bij alle voedselbank zo. Wij zouden meer mensen kunnen bedienen, maar dan wijken we teveel af van de voedselbanken om ons heen. Landelijk streven we ernaar dat in alle gemeente de pakketten ongeveer even groot zijn en dat dezelfde normen gelden voor toelating. Ofwel dat het niet uitmaakt in welke gemeente iemand woont. Eerlijk delen is immers ook een van onze motto’s. Er wordt dus voedsel verdeeld over de voedselbanken, via de regio of distributiecentra. In ons geval, gaat er vaak voedsel richting Voedselbank Utrecht.

Deel dit bericht op sociale media

Recent Nieuws