Welkom bij Voedselbank Houten. Woont u niet in Houten, Schalkwijk, Tull en ’t Waal of ’t Goy?, klik dan hier.

Kom ik in aanmerking voor voedselhulp?

Of u in aanmerking komt hangt af van uw financiële situatie. We hanteren daarbij normen die voor alle voedselbanken gelden. Maar we kijken vooral naar uw eigen omstandigheden.

Het gaat erom hoeveel u per maand overhoudt om van te leven: het besteedbaar inkomen. Het besteedbaar inkomen is  uw inkomen min uw vaste lasten (zie onder). Is dat lager dan de norm, dan komt u in aanmerking. De norm is bepaald door Voedselbanken Nederland en geldt voor alle voedselbanken. De norm is afhankelijk van de grootte van het huishouden.

Basisbedrag per huishouden: € 190
Per persoon: € 110

Deze normen gelden met ingang van 17 september 2022.

Als u alleen woont, is de norm dus € 300 per maand. Voor een gezin van 4 personen is de norm € 630. Heeft u minder besteedbaar inkomen of twijfelt u, meldt u zich dan aan.

Weet u niet wat uw besteedbaar inkomen is of twijfelt u? Gebruik dan de rekenhulp.

Zit u onder de norm?

Als uw  besteedbaar inkomen minder is dan de norm, meldt u zich dan bij ons aan. Meldt u ook aan als u een beetje boven de norm zit, het kan zijn dat u toch in aanmerking komt. Aanmelden kan via  aanmeldformulier , door te mailen naar aanvraag@voedselbankhouten.nl, of telefonisch via het intaketeam.

De aanmelding komt binnen bij de vrijwilligers van het intaketeam. Zij nemen zo snel mogelijk contact met u op. U krijgt dan binnen een week uw eerste pakket. Later wordt een gesprek gepland om naar uw financiële situatie te kijken om te bepalen of u nog langer voedselhulp krijgt. Ze gebruiken daarbij de normen die bij alle voedselbanken gelden. Maar ze kijken vooral naar uw eigen omstandigheden. 

Als de voedselhulp is begonnen, nodigen we u na een enkele maanden opnieuw uit. We kijken dan of alles goed gaat en of u nog in aanmerking komt.

 

Wilt u precies weten hoe het zit met de vaste lasten?

Het gaat hierbij om de werkelijk betaalde (vaste) kosten van uw huishouden, de uitgaven zoals ze op uw bankafschriften staan.

Het gaat hier om de volgende uitgaven:

 • Huur, of rente en aflossing van een hypotheek
 • Energie en water
 • Gemeentelijke belastingen (BghU) als u die betaalt.
 • Aflossingen
 • Kinderopvang
 • Scholing, als die noodzakelijk is

 

Daarnaast heeft het NIBUD berekend welke bedragen een huishouden minimaal nodig heeft voor de kosten van de zorgverzekering, eigen risico, overige verzekeringen, zelfzorgmiddelen, persoonlijke verzorging, was- en schoonmaakmiddelen, (mobiele) telefoon, televisie, internet en vervoer.

Deze bedragen worden samengevoegd in één bedrag van:

 • € 330 voor uzelf
 • € 260 voor uw inwonende partner
 • € 60 voor elke andere persoon in het huishouden, zoals uw kinderen

 

N.B.

 • Autokosten worden niet meegerekend, tenzij u kunt laten zien dat u niet zonder auto kunt vanwege werk of ziekte; dan € 0,19 per km
 • Er wordt altijd rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden in uw huishouden, waardoor bijvoorbeeld bepaalde extra kosten kunnen worden meegerekend. Denkt u deze te hebben, neem contact op met het intaketeam

 

Translate »