Kom ik in aanmerking voor een pakket?

Hoe wordt bepaald of je in aanmerking komt?

Na de aanmelding kijken we of u recht heeft op voedselhulp. Dit doen we aan de hand van normen die voor alle voedselbanken gelden. Maar we kijken vooral naar uw eigen omstandigheden.

Belangrijk in de bepaling of iemand in aanmerking komt, is het leefgeld. Leefgeld is wat overblijft als vaste kosten (zie onder) van het inkomen zijn afgetrokken. U komt in aanmerking voor voedselhulp als het leefgeld lager is dan de norm. De norm is bepaald door Voedselbanken Nederland en geldt voor alle voedselbanken. De norm is afhankelijk van het huishouden.

Basisbedrag per huishouden: € 135
Per persoon: € 95

Als u alleen woont, is de norm dus €230 per maand. Voor een gezin van 4 personen is het €515 is. Heeft u minder geld over om van te leven, meldt u dan aan.

Twijfelt u of u in aanmerking komt? Gebruik dan de rekenhulp.

Minder te besteden dan de norm?

Als u minder te besteden heeft dan de norm, meldt u dan bij ons aan. Dit kan via het  aanmeldformulier of via aanvraag@voedselbankhouten.nl, of telefonisch via het intaketeam

De aanmelding komt binnen bij de vrijwilligers van het intaketeam. Zij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Ze kijken of u recht heeft op voedselhulp. Ze gebruiken daarbij de normen die bij alle voedselbanken gelden. Maar we kijken vooral naar uw eigen omstandigheden. 

Als de voedselpakketten zijn begonnen, nodigen we u naar een poosje weer uit. We kijken dan of alles goed gaat en of u nog in aanmerking komt. 

Wilt u precies weten hoe het zit?

Welke kosten mag ik van mijn inkomen aftrekken?

Het gaat hierbij om de werkelijk gemaakte (vaste) uitgaven van uw huishouden, de de uitgaven zoals ze op de bankafschriften staan. Soms geldt er een maximum.. Deze maximale normbedragen zijn vastgesteld door het NIBUD. Het NIBUD heeft berekend welke bedragen een huishouden minimaal nodig heeft. 

Het gaat hier om de volgende uitgaven:

 • Huur, of rente en aflossing van een hypotheek
 • Energie en water, gemeentelijke belastingen e.d. (voor zover daadwerkelijk betaald)
 • Verzekeringspremies met een maximum van €189 per volwassene per maand
 • Afbetalingsregelingen ed.
 • Niet vergoedde ziektekosten, eigen risico en zelfzorgmiddelen met een maximum van €38 per maand per volwassene
 • Voor telefoon-en internetkosten wordt gerekend met de werkelijke kosten tot maximaal €55, en €4 extra per persoon vanaf 12 jaar. Als een databundel noodzakelijk is, dan €10 pp. 
 • Er wordt een normbedrag gerekend voor vervoer:  €18 per gezinslid per maand.
 • Er wordt een normbedrag gerekend voor persoonlijke verzorging en was- en schoonmaakmiddelen: €25 per huishouden +€19 per gezinslid per maand
 • Kinderopvangkosten mits noodzakelijk
 • Als noodzakelijk: kosten voor scholing
 • Autokosten worden niet meegerekend alleen in het geval dat de auto ècht nodig is voor werk of i.v.m. ziekte, en dan €0,19 per km.

N.B.

 • Als u meer uitgeeft dan het maximum voor bijvoorbeeld telefoons of dat u uw auto wilt houden, dan mag dat gewoon. Het betekent alleen dat u deze kosten vanuit u leefgeld moet betalen.
 • Er wordt altijd rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden in uw huishouden, waardoor bijvoorbeeld bepaalde extra kosten kunnen worden meegerekend. Denkt u deze te hebben, neem contact op met het intaketeam.