Welkom bij Voedselbank Houten. Woont u niet in Houten, Schalkwijk, Tull en ’t Waal of ’t Goy?, klik dan hier.

Kom ik in aanmerking voor voedselhulp?

Hoe wordt bepaald of u in aanmerking komt?

Dat doen we aan de hand van normen die voor alle voedselbanken gelden. Maar we kijken vooral naar uw eigen omstandigheden.

Belangrijk in de bepaling of iemand in aanmerking komt, is het besteedbaar inkomen. Besteedbaar inkomen is wat overblijft als vaste kosten (zie onder) van het inkomen zijn afgetrokken. U komt in aanmerking voor voedselhulp als het besteedbaar inkomen lager is dan de norm. De norm is bepaald door Voedselbanken Nederland en geldt voor alle voedselbanken. De norm is afhankelijk van de grootte van het huishouden.

Basisbedrag per huishouden: € 150
Per persoon: € 100

Als u alleen woont, is de norm dus € 250 per maand. Voor een gezin van 4 personen is de norm € 550. Heeft u minder besteedbaar inkomen, meldt u zich dan aan.

Twijfelt u of u in aanmerking komt? Gebruik dan de rekenhulp.

Minder te besteden dan de norm?

Als u minder besteedbaar inkomen heeft dan de norm, meldt u zich dan bij ons aan. Dit kan via het  aanmeldformulier of via aanvraag@voedselbankhouten.nl, of telefonisch via het intaketeam.

De aanmelding komt binnen bij de vrijwilligers van het intaketeam. Zij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Ze kijken of u recht heeft op voedselhulp. Ze gebruiken daarbij de normen die bij alle voedselbanken gelden. Maar ze kijken vooral naar uw eigen omstandigheden. 

Als de voedselhulp is begonnen, nodigen we u na een poosje weer uit. We kijken dan of alles goed gaat en of u nog in aanmerking komt.

Wilt u precies weten hoe het zit?

Welke kosten mag ik van mijn inkomen aftrekken?

Het gaat hierbij om de werkelijk betaalde (vaste) kosten van uw huishouden, de uitgaven zoals ze op uw bankafschriften staan.

Het gaat hier om de volgende uitgaven:

 • Huur, of rente en aflossing van een hypotheek
 • Energie en water
 • Gemeentelijke belastingen (BghU)
 • Aflossingen
 • Kinderopvang
 • Scholing, als die noodzakelijk is

Daarnaast heeft het NIBUD berekend welke bedragen een huishouden minimaal nodig heeft voor de kosten van de zorgverzekering, eigen risico, overige verzekeringen, zelfzorgmiddelen, persoonlijke verzorging, was- en schoonmaakmiddelen, (mobiele) telefoon, televisie, internet en vervoer.

Deze bedragen worden samengevoegd in één bedrag van:

 • € 330 voor uzelf
 • € 260 voor uw inwonende partner
 • € 60 voor elke andere persoon in het huishouden, zoals uw kinderen

N.B.

 • Autokosten worden niet meegerekend, tenzij u kunt laten zien dat u niet zonder auto kunt vanwege werk of ziekte; dan € 0,19 per km
 • Er wordt altijd rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden in uw huishouden, waardoor bijvoorbeeld bepaalde extra kosten kunnen worden meegerekend. Denkt u deze te hebben, neem contact op met het intaketeam