Organisatie

Een professionele organisatie

Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd, zowel de intake, het gehele logistieke proces, de financiën en sponsorwerving, de (digitale)communicatie, de inzet van vrijwilligers en de externe contacten. Medewerkers van de Voedselbank Houten ontvangen op geen enkele wijze vergoeding voor hun activiteiten. Alleen daadwerkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

Meer dan 40 vrijwilligers zetten zich in om het werk voor de Voedselbank Houten goed te laten verlopen. Daarnaast is er een poule van oproepkrachten die ons bij losse klussen helpt.

Het werk, en de vrijwilligers is/zijn ingedeeld in taakgroepen.

Bestuur:

Het bestuur van Voedselbank Houten bestaat momenteel uit de volgende personen:

Elk bestuurslid heeft een eigen aandachtsgebied:

Voorzitter Jan Mol
   Aandachtsgebied: Vrijwilligersbeleid
   Mailadres: jmol@voedselbankhouten.nl
Secretaris Bert Boeschoten
   Aandachtsgebied: Intaketeam, administratie
   Mailadres: bboeschoten@voedselbankhouten.nl
Penningmeester Tanja Luiten
   Aandachtsgebied: Fondsenwerving
   Mailadres: tluiten@voedselbankhouten.nl
Voedselcoördinator Ab Hubers
   Aandachtsgebied: Uitgifteteam, Voedselverwerving, Voorraadbeheer, Vervoer & onderhoud
   Mailadres: ahubers@voedselbankhouten.nl
Lid Philippine Bronkhorst
   Aandachtsgebied: ICT, Communicatie & PR
   Mailadres: pbronkhorst@voedselbankhouten.nl

Gesprekken vinden plaats bij het Sociaal Loket in het Gemeentehuis

Intaketeam:

Deze vrijwilligers houden zich bezig met intakegesprekken en het beoordelen van de financiële situatie van de mensen. Zij onderhouden nauw contact met het Sociaal Loket van de Gemeente Houten, waar de voedselbank ook formeel partner van is. Het team bestaat uit 8 intakers en een coördinator.

De gesprekken met klanten vinden plaats bij het Sociaal Loket in het Gemeentehuis.

 

Uitgifte en Voorraadbeheer:

Sinds mei 2019 werken wij volgens het zgn. supermarktmodel. Dit betekent dat onze klanten zelf de producten kunnen kiezen. Naast wat er in de ‘winkel’ staat, hebben we ook nog een voorraad van langer houdbare producten. Hierdoor wordt het mogelijk om elke week een breed assortiment in de schappen te hebben.

De medewerkers van de uitgifte voorraadbeheer zorgen ervoor dat de schappen op vrijdag gevuld zijn en voor het netjes op houdbaarheidsdatum en soort wordt opslaan van de producten. De oudste producten worden steeds het eerst uitgegeven, rekening houdend met THT- en TGT-datum.

 

Elke dinsdag- en vrijdagmiddag tussen 12:00 en 15:30 komen onze klanten boodschappen doen. Vanwege de beperkte ruimte, kan niet iedereen tegelijk naar binnen.  Klanten worden ontvangen door twee gastvrouwen tijdens het wachten op hun beurt. De gastvrouwen geven uitleg, schenken koffie en onderhouden de contacten. In verband met corona is dit tijdelijk afgeschaft en krijgen mensen een vase dag en tijd waarop ze kunnen komen winkelen.

 

Vervoer en onderhoud:

Een team van chauffeurs verzorgt het ophalen van de producten van diverse lokale leveranciers en vanuit het distributiecentrum Arnhem, één van de acht regionale distributiecentra van Voedselbanken Nederland.

Sinds juli 2017 hebben we de beschikking over een eigen koelbus, beschikbaar gesteld door Arval. Tot medio 2020 leaseten we deze bus ‘om niet’, daarna tegen een gereduceerd tarief. De brandstof wordt gesponsord door Auto Voskuilen.

ICT, Communicatie & PR:

Twee webmasters onderhouden de website met steeds meer interessante berichten. Daarnaast publiceren zij (extra) nieuwsberichten o.a. over vaste sponsors en gebruiken de “social media”, voornamelijk Facebook.

Financiën en Fondsenwerving:

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële verantwoording en fondsenwerving. We beschikken tevens over een vrijwilliger die de boekhouding doet.