Zoek
Sluit dit zoekvak.

Welkom bij Voedselbank Houten. Woont u niet in Houten, Schalkwijk, Tull en ’t Waal of ’t Goy?, klik dan hier.

Zelf een actie starten

We stellen het erg op prijs als inwoners van Houten, bedrijven of organisaties een actie ten bate van de Voedselbank willen beginnen.

Maar het is wel nodig dat u vooraf even contact met ons opneemt. Dan kunnen we samen overleggen over het tijdstip waarop de actie plaatsvindt, of het om voedsel of om geld gaat en hoe wij u kunnen ondersteunen om de actie tot een succes te maken. Bij inzamelacties van voedsel is het bovendien belangrijk dat niet alle acties tegelijkertijd plaats vinden, onze opslagcapaciteit immers beperkt.

 

Neemt u vooraf contact even contact op?

Uw actie wordt succesvoller als we kunnen samenwerken. We verzoeken iedereen die iets wil organiseren voor de voedselbank of de klanten, van tevoren even contact met ons op te nemen via hoekanikhelpen@voedselbankhouten.nl. Wij geven aan groepen graag een presentatie over de voedselbank als voorbereiding en ondersteuning van uw actie.

 

Wij ondersteunen uw actie!

Wij maken gebruik van sociale media (facebook, twitter en instagram), kondigen acties aan op onze website, en hebben goede contacten met de pers. Via die kanalen zullen wij uw actie bekendheid geven, waardoor uw actie zoveel mogelijk aandacht krijgt.

Om alles in goede banen te leiden, hanteren we een aantal uitgangspunten (zie onderaan deze pagina). Om teleurstellingen te voorkomen, is het goed deze te betrekken bij uw idee. Hieronder kunt u zien of uw idee niet al op een andere manier vorm heeft gekregen.

 

Welke initiatieven zijn er al?

Sinterklaas: Voor sinterklaas werken we samen met de Stichting Houten Geeft. Deze Houtense stichting, opvolger van de Stichting Het Houtens Hulppietje, zorgt met sinterklaas voor een gevulde zak met cadeautjes voor al onze gezinnen met kinderen tot 12 jaar. Kinderen leveren van tevoren een verlanglijstje in en krijgen ook echt iets wat ze graag willen. Als u ook iets rond sinterklaas wilt doen, vragen wij u contact te zoeken met deze stichting.

Verjaardagsbox: Elk kind (tot 18 jaar) ontvangt een box van Stichting Jarige Job met daarin een cadeautje, spullen om te trakteren en thuis een verjaardagsfeestje te vieren.

December: In december wordt er meestal veel georganiseerd voor klanten van de voedselbank. Alle klanten krijgen rond de kerst een kerstpakket naast hun wekelijkse voedselpakket. Deze pakketten stellen we zelf samen of we gebruiken hiervoor de vele kerstpakketten die we elk jaar gedoneerd krijgen van bedrijven. In de maand december zijn de pakketten sowieso meestal extra gevuld en zijn er ook regelmatig nog meer extra’s. Wilt u ook iets voor onze cliënten organiseren? Overweegt u dan a.u.b. een actie op een ander moment in het jaar.

Crowdfunding

Voedselbank Houten is aangesloten bij Pif World, een platform voor crowdfunding. Deze moderne manier van actievoeren maakt gebruik van sociale media. Bekijken onze pagina op PifWorld en start een actie!

Onze uitgangspunten:

Om alles eerlijk en goed te laten verlopen, hanteren we een aantal uitgangspunten bij donaties en aanbiedingen voor onze klanten. Om teleurstellingen te voorkomen, is het aan te bevelen deze te betrekken bij uw voorstel.

De Voedselbank Houten:

  • (Ver)deelt eerlijk. Initiatieven/aanbiedingen zijn in principe voor alle klanten beschikbaar.
  • Bewaakt de privacy van de klanten.
  • Werkt soms samen of verwijst naar andere instanties als dat ten goede komt aan de doelgroep.
  • Houdt rekening met uw intentie maar behoudt zich het recht voor een eigen afweging te maken.
  • Verspreidt initiatieven zoveel mogelijk over het jaar.
  • Werkt samen met voedselbanken in de regio om schaarste of overschotten te reguleren.
  • Werkt niet mee aan initiatieven waarbij een (kleine) bijdrage of tegenprestatie wordt verwacht.
  • Werkt niet mee aan initiatieven die stigmatiserend zijn voor onze klanten.
  • Zorgt dat het initiatief niet ten koste gaat van het reguliere werk van de voedselbank.
  • Koppelt resultaten terug met initiatiefnemer als er vooraf overleg heeft plaatsgevonden.

Download hier onze flyer over hoe wij omgaan met donaties en aanbiedingen voor klanten.

Translate »