Welkom bij Voedselbank Houten. Woont u niet in Houten, Schalkwijk, Tull en ’t Waal of ’t Goy?, klik dan hier.

Feiten en Cijfers

Voedselbank Houten in cijfers

De Voedselbank Houten is een kleine voedselbank. Houten is een relatief welvarende gemeente maar ook in Houten zijn er mensen die door allerlei omstandigheden zo ver onder het bestaansminimum terechtkomen, dat er (tijdelijk) niet voldoende geld is voor voedsel.

Gemiddeld helpen we een kleine 50 huishoudens per week, c.a. 150 monden. In 2018 hebben we in totaal 2265 pakketten uitgedeeld waarvan 203 personen hebben gegeten. We hebben klanten met allerlei achtergronden en gezinssamenstellingen. Een derde van de mensen die van ons afhankelijk is, is onder de 18 jaar.

C.a. de helft van onze klanten heeft de hulp minder dan een half jaar nodig, driekwart staat binnen een jaar weer op eigen benen, maar een paar procent heeft onze hulp langer dan 3 jaar nodig. Meer cijfers kunt u vinden in het jaarverslag

We doen dit met ruim 35 vaste vrijwilligers een een groep van ‘oproepkrachten’. Onze vrijwilligers doen dit op een zeer professionele wijze, maar niemand ontvangt hiervoor een vergoeding.

Voedselbanken in Nederland

In 96% van de gemeenten in Nederland is een voedselbank actief. De overkoepelende organisatie Voedselbanken Nederland heeft 168 leden. De Voedselbank Houten is één van de leden. Er zijn 8 distributiecentra verspreid over het land. Deze verdelen de landelijke voedselstromen over de aangesloten lokale voedselbanken. In totaal werken er ca. 11.000 vrijwilligers om wekelijks 30.000 huishoudens te voorzien van een voedselpakket. 

Voedselbanken Nederland is een vereniging waarvan de lokale voedselbanken de leden vormen. De vereniging ondersteunt de leden op het gebied van logistiek, voedselveiligheid, PR maar doet actief aan voedselverwerving en fondsenwerving op landelijke schaal. Zie Jaarverslag_VBN_2018

Over voedselverspilling

In Nederland wordt naar schatting voor zo’n 5 miljard euro aan voedsel verspild, zo’n 1,9 tot 2,6 miljoen ton. Dit komt neer op een zo’n €300 per persoon per jaar.

De helft wordt verspild bij de particulier thuis en de andere helft bij de voedsel(verwerkende) bedrijven. De voedselbanken richten zich primair op de overschotten bij de bedrijven en supermarkten.

Het percentage voedsel dat voedselbanken ‘redden’ is ca. 1%. 

 

Financiële criteria die voedselbanken hanteren

Nibud hanteert de basisbehoeftengrens als norm voor armoede; 810.000 mensen in Nederland
moeten rond komen met een bedrag dat onder deze grens ligt. De norm om in aanmerking te komen voor de voedselbank is gemiddeld 45% van de Nibud Norm (voor de bijstand). 

De reden dat we dit geen hoger percentage is, is dat we een beperkte hoeveelheid voedsel te verdelen hebben en dat we willen zorgen dat het bij de mensen terecht komt die het het hardste nodig hebben. Afgelopen jaren is de hoeveelheid te verdelen voedsel gestegen, en de normen zijn eveneens gestegen.

In 2018:

Alle voedselbanken hanteren dezelfde normen.

bronnen: Feiten-en-Cijfers Voedselbanken Nederland.

Voedselveiligheid

Voedselbanken vinden het belangrijk dat de cliënten veilig voedsel meekrijgen. Bovendien, leveranciers zijn meer bereid tot het doneren van overschotten als ze weten dat de voedselbank verantwoord omgaat met hun product. Het logo van de leverancier staat immers op de verpakking. 

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) heeft afspraken gemaakt met voedselbanken over hoe zij verantwoord om moeten gaan met de gedoneerde producten: Afspraken over het vervoer, opslag en uitgeven van producten.

Voedselbanken die werken volgens deze afspraken, krijgen het certificaat Voedselveilig. De Voedselbank Houten is sinds 2014 in het bezit van dit certificaat. Hier wordt jaarlijks op gecontroleerd. De afspraken zijn te vinden in Infoblad 76 

 

 

Wellicht ook interessant voor jou