Zoek
Sluit dit zoekvak.

Welkom bij Voedselbank Houten. Woont u niet in Houten, Schalkwijk, Tull en ’t Waal of ’t Goy?, klik dan hier.

Verantwoording & Anbi status

De Voedselbank Houten is transparant in wat zij doen. Kijk hier voor de financiële verantwoording en andere informatie.

Naam en adres instelling

Stichting Voedselbank Houten
De Poort 81
3991 DX Houten

RSIN / fiscaalnummer ANBI
821587900

Kamer van koophandel
30275192

Doelstellingen

 het direct helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven, door het uitreiken van voedsel dat door derden beschikbaar wordt gesteld;
 het tegengaan van verspilling van voedsel.

Hoofdlijnen beleid

De Voedselbank Houten is lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Het beleid van de Voedselbank Houten is geheel in lijn met wat deze vereniging voorstaat: wekelijks een gratis voedselpakket verstrekken aan personen en gezinnen die daar volgens de landelijke financiële toekenningscriteria voor in aanmerking komen. Inzameling, opslag en verwerking van voedsel gebeurt volgens de wet- en regelgeving rond voedselveiligheid, vastgelegd in het Infoblad 67. Het door de Algemene ledenvergadering van de Nederlandse Voedselbanken vastgestelde reglement is uitgangspunt voor en ligt ten grondslag aan ons beleid. Sinds medio 2020 werken we volgens een landelijke integriteitscode.

Bestuursfuncties

Voorzitter Jan Mol
   Aandachtsgebied: Vrijwilligersbeleid, intaketeam, huisvesting
   Mailadres: jmol@voedselbankhouten.nl
Secretaris Klaasjan Andringa
   Aandachtsgebied: Administratieve processen, gebouwbeheer
   Mailadres: kandringa@voedselbankhouten.nl
Penningmeester Floris Koolen
   Aandachtsgebied: Financiën, Fondsenwerving
   Mailadres: fkoolen@voedselbankhouten.nl
Lid Arie Jan van Winkehoff
   Aandachtsgebied: Uitgifteteam, Voedselverwerving, Voorraadbeheer, Vervoer & onderhoud
   Mailadres: awinkelhoff@voedselbankhouten.nl
Lid Philippine Bronkhorst
   Aandachtsgebied: ICT, Communicatie & PR
   Mailadres: pbronkhorst@voedselbankhouten.nl

Beloningsbeleid

Medewerkers van de Voedselbank Houten ontvangen op geen enkele wijze vergoeding voor hun activiteiten. Alleen daadwerkelijk gemaakte onkosten worden vergoed, zoals bijvoorbeeld in opdracht gemaakte autokilometers tot een maximumbedrag van € 0,41 per kilometer.

Documenten

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Beleidsplan (najaar 2023)

Jaarverslag 2023.

Standaardformulier Informatieplicht

Statuten
Zie Statuten

Financiële verantwoording

Hieronder staat de balans en resultatenrekening van Voedselbank Houten voor 2023.

De toelichting op deze jaarrekening is te lezen in ons jaarverslag over 2023.

Jaarverslagen: 

Op deze pagina

Translate »