Privacy Statement

Bij de Voedselbank Houten vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u in dit document informeren over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).

Persoonsgegevens
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Voedselbank Houten uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

Zo zullen we, wanneer u een aanvraag voor voedselhulp bij de Voedselbank Houten in elk geval vragen om uw contactgegevens, geboortedatum, inkomen, gezins-samenstelling en daarbij behorende uitgaven.

Wanneer u als vrijwilliger bij de Voedselbank Houten wilt meehelpen, zullen wij uw contactgegevens, uw motivatiebrief en de gegevens uit uw cv verwerken.

Wanneer u zich aanmeldt om op de hoogte gehouden te worden van klussen en vacatures, zullen wij uw naam, e-mailadres en ev. uw telefoonnummer verwerken.

Als u een donatie wilt doen aan de Voedselbank Houten verwerken wij onder andere uw contactgegevens en bankrekeningnummer, en eventueel of u wilt dat uw donatie anoniem blijft.

Als u een sponsor of leverancier bent van de Voedselbank Houten, verwerken we uw contactgegevens.

Als u via mail of telefoon met ons communiceert, hebben wij uw mailadres resp. telefoonnummer in onze systemen.

De Voedselbank Houten draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hier van u toestemming voor hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken.

We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. Uw persoonsgegevens zullen we niet langer dan noodzakelijk bewaren. In de meeste gevallen betekent dit we uw gegevens nog twee jaar bewaren nadat u van onze diensten gebruik of bij ons betrokken bent geweest, tenzij u hier uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft.

Juli 2018