Zoek
Sluit dit zoekvak.

Welkom bij Voedselbank Houten. Woont u niet in Houten, Schalkwijk, Tull en ’t Waal of ’t Goy?, klik dan hier.

Privacy Statement

Bij de Voedselbank Houten vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u in dit document informeren over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).

 

Persoonsgegevens

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Voedselbank Houten uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

  • Zo zullen we, wanneer u een aanvraag doet om klant te worden van de Voedselbank Houten in elk geval vragen om uw contactgegevens, geboortedatum, inkomen, gezinssamenstelling en daarbij behorende uitgaven.
  • Wanneer u als vrijwilliger bij de Voedselbank Houten wilt meehelpen, zullen wij uw contactgegevens, uw motivatiebrief en de gegevens uit uw cv verwerken.
  • Wanneer u zich aanmeldt om op de hoogte gehouden te worden van klussen en vacatures, zullen wij uw naam, e-mailadres en ev. uw telefoonnummer verwerken.
  • Als u een donatie wilt doen aan de Voedselbank Houten verwerken wij onder andere uw contactgegevens en bankrekeningnummer, en eventueel of u wilt dat uw donatie anoniem blijft.
  • Als u een sponsor of leverancier bent van de Voedselbank Houten, verwerken we uw contactgegevens. 
  • Als u via mail of telefoon met ons communiceert, hebben wij uw mailadres resp. telefoonnummer in onze systemen.
  • De website www.voedselbankhouten.nl maakt géén gebruik van cookies. Er zijn ook geen derden die zogenoemde tracking cookies plaatsen als u de website bezoekt. Gegevens die u via de website invoert, worden niet bewaard op onze servers nadat zij zijn doorgestuurd naar degene die uw aanvraag in ontvangst neemt en/of uw vraag beantwoord.

 

Verwerking van gegevens

De Voedselbank Houten draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hiervoor vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken.

We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn.

Uw persoonsgegevens zullen we niet langer dan noodzakelijk bewaren. In de meeste gevallen betekent dit we uw gegevens nog twee jaar bewaren nadat u van onze diensten gebruik of bij ons betrokken bent geweest, tenzij u hier uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft.

 

Rechten

Op grond van de wet hebt u het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook hebt u op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Wanneer wij naar uw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, hebt u het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

U heeft voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek. De Voedselbank Houten zal overigens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming, uw gegevens aan derden verstrekken voor marketing en onderzoek.

 

Vragen & klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via het adres onderaan deze pagina.

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u in dat geval aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Voor klachten over onze producten en diensten verwijzen we u naar onze klachtenregeling. Deze is te vinden op onze website en in de Voedselbank Houten.

oktober 2019

Wellicht ook interessant voor jou

Translate »