Klachten

Als er toch iets niet goed is gegaan

Alle medewerkers van de Voedselbank Houten doen hun uiterste best om de cliënten zo goed
mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat er vergissingen of fouten worden gemaakt en
dat er daardoor een probleem ontstaat. Als dat het geval is, kunt u natuurlijk altijd direct naar de
betreffende medewerker reageren. Zij of hij zal dan proberen om met u samen het probleem zo
goed mogelijk te verhelpen. Wanneer u vindt dat het probleem daarmee niet is opgelost, kunt u een
klacht indienen.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van de Voedselbank; dat kan per
brief, maar ook per mail.

Het postadres is:
Bestuur Stichting Voedselbank Houten
De Poort 81
3991 DX Houten
Het mailadres is: secretariaat@voedselbankhouten.nl

In uw klachtbrief geeft u zo duidelijk mogelijk aan waarover uw klacht gaat. Als dat van belang is
moet u, afhankelijk van de soort klacht, ook vermelden:

  • De datum en plaats van de gebeurtenis
  • De (voor)naam van de medewerker of de situatie op het uitgiftepunt
  • De naam van het product waarover u klaagt en de datum van ontvangst er van.

Binnen 4 werkdagen na ontvangst van uw klacht krijgt u een ontvangstbevestiging van het bestuur.
Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht krijgt u een inhoudelijke reactie, zo nodig wordt u
vooraf uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

Cliënten van wie de aanvraag of verlenging voor een voedselpakket is afgewezen, kunnen tot uiterlijk
drie weken na dagtekening van de brief waarin deze beslissing staat, bezwaar aantekenen of een
klacht daarover indienen. Het bestuur zal dan de procedure en berekeningen heroverwegen en het
eindoordeel schriftelijk aan de cliënt meedelen. Tegen deze beslissing van het bestuur is geen beroep
meer mogelijk.

Met uw klacht proberen wij de dienstverlening aan onze cliënten voortdurend te verbeteren!

 

Niet tevreden met de afhandeling van uw klacht?

Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u een verzoek om bemiddeling indienen bij de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland. Het landelijk team klanten/vrijwilligers komt dan in actie en zal proberen samen met alle betrokkenen een oplossing te zoeken waarin iedereen zich kan vinden. Lees meer op de landelijke website.

Downloads:

Klachtenregeling Voedselbank Houten NEDERLANDS

Klachtenregeling Voedselbank Houten ENGELS

Klachtenregeling Voedselbank Houten FRANS

Klachtenregeling Voedselbank Houten ARABISCH