Logo PCI en kerk Loerikseweg

Donatie PCI Paus Johannes XXIII t.g.v. Week van de Voedselbank

14 oktober 2021. De Parochiële Caritas Instelling Paus Johannes XXIII schenkt de Voedselbank Houten in de Week van de Voedselbank € 650. De PCI is een trouwe donateur van onze voedselbank. Regelmatig ontvangen wij bijdragen in de vorm van geld of in natura, zodat wij mensen kunnen blijven helpen met voedsel.

De PCI verleent zelf waar nodig financiële hulp bij tijdelijke nood. Deze hulp kan nodig zijn bij geheel onverwachte uitgaven waar mensen soms voor komen te staan. B.v. bij plotseling verlies van werk, bij echtscheiding, ouderen die noodgedwongen moeten verhuizen, hoge uitgaven als gevolg van ziekte. Hetzelfde soort problemen waardoor mensen tijdelijk een beroep doen op voedselhulp. De PCI ondersteunt niet alleen individuele personen of gezinnen, maar ook organisaties of instellingen. Zoals de voedselbank.

De hulp van de PCI is voor iedereen in financiële nood bereikbaar, ongeacht geloof, nationaliteit of leeftijd.  https://pcipj23.nl/caritas-hulp-nodig/.

Geplaatst in Homepage, Nieuws en getagd met , , .