Jaarverslag 2019

Het jaarverslag over 2019 is gereed.

De belangrijkste punten van 2019 op een rijtje:

Onze klanten.

  • We hebben 2222 pakketten uitgedeeld aan 95 huishoudens, en daarmee 194 mensen van goed voedsel voorzien. 

  • Gemiddeld hadden we per week 44 klanten (huishoudens). Wij hebben 55 nieuwe klanten verwelkomd en van 51 afscheid genomen. 
  • Ongeveer tweederde van de klanten die in 2019 uitstroomden heeft de voedselhulp minder dan een jaar nodig gehad. Bijna de helft zelfs minder dan een half jaar. Bij ruim een kwart van de klanten bleek de problematiek dermate hardnekkig dat zij langer dan een jaar een voedselpakket kregen. Er waren 2 gezinnen die we meer dan 3 jaar hebben ondersteund.

Van standaardpakket naar supermarktmodel.

In mei zijn we overgestapt op het supermarktmodel. Klanten kunnen voortaan zelf hun pakket samenstellen uit de producten die we hebben klaargezet in onze winkel. De klanten waren erg positief over deze verandering. 

Voedsel.

Dankzij vele lokale en landelijke leveranciers, hadden we in 2019 voldoende voedsel om de pakketten te vullen. Voor ongeveer de helft van het voedsel gold dat het anders zou zijn weggegooid.

  • Ook in 2019 kregen we elke week versproducten van de gezamenlijke kerken via het Interkerkelijk Diakonaal Overleg (IDO), ter waarde van € 6.225.
  • We hebben 3 keer ingezameld bij supermarkten om onze voorraad aan te vullen. 
  • Bij een onaangekondigde inspectie, is onze voedselbank wederom voedselveilig bevonden. 

Financiën.

Financieel gezien is 2019 een rustig jaar geweest. Er hoefde niet actief aan fondsenwerving te worden gedaan gezien de relatief hoge reserves als gevolg van een in 2017 ontvangen erfenis. We hebben het jaar afgesloten met exploitatietekort van € 2.831,99.

  • We hebben € 19.677,13 aan donaties ontvangen. Waarvan 35% van particulieren, 26% van scholen, 17% van bedrijven en stichtingen en 11% van de kerken. We hadden € 22.529,12 aan kosten. We sluiten het jaar af met een negatief resultaat. Maar gezien onze grote reserves, is dit geen enkel probleem. 
  • We hadden € 22.529,12 aan exploitatie kosten. Mede door de aanschaf van enkele nieuwe vries- en koelapparatuur.
  • De grootste actie in 2019 was van Basisschool ’t Schoolhuys. Deze bracht maar liefst € 5.150,60 en 14 kratten voedsel op. Een record voor een basisschool! 

Geplaatst in Homepage, Nieuws.