Jaarverslag 2020

31 mei 2021.

Op 25 mei hebben we zowel de jaarcijfers als het jaarverslag definitief vastgesteld.

Samenvatting.

Door de coronacrisis is 2020 een bijzonder jaar geweest. De coronamaatregelen hadden veel impact op onze organisatie en vrijwilligers. Gelukkig hebben we zelf weinig zieken gehad, maar we moesten wel onze werkwijze drastisch aanpassen.

Aanvankelijk zijn we de pakketten bij iedereen gaan bezorgen. Onze winkel heropende in aangepaste vorm in juni. We gingen op twee dagen open om zo klanten te spreiden en men kwam voortaan op afspraak en alleen. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers is het gelukt om niet één week onze deuren hoeven te sluiten. Het was hartverwarmend hoeveel organisaties en particulieren hun hulp aanboden in deze rare tijd: met geld, voedsel en ‘extra handjes’.

Door de coronacrisis was de aanvoer van voedsel grilliger. We ontvingen veel van de horeca toen die moest sluiten. Maar er kwam in dezelfde periode juist minder van supermarkten door het hamsteren. Inzamelingen door kerken vielen grotendeels weg en zelf inzamelingen houden kon alleen tussen de eerste en de tweede coronagolf. Gelukkig waren er vele hartverwarmende particuliere initiatieven en spontane acties na berichten in de media over voedseltekorten bij voedselbanken. En waren er bedrijven die juist nu aan onze klanten dachten en (extra) doneerden.

Na een lokale publiciteitscampagne in januari liep het aantal klanten op, om tijdens corona weer te dalen. In de 2e golf liep het aantal klanten op nieuw op.

In 2020 hebben we 2873 pakketten uitgedeeld waarmee we in totaal 234 mensen van voedsel hebben voorzien, 21% meer dan in 2019.

Door de economische onzekerheid hebben we ons ook moeten voorbereiden op een toename aan aanmeldingen. In de grote steden steeg het aantal aanmeldingen snel. Hoewel dit tot op heden bij ons is meegevallen, houden we er nog steeds rekening mee, omdat alle voorspellingen aangeven dat een economische crisis onafwendbaar is.

Financieel was 2020 ook een vreemd jaar. We hadden 65% meer kosten (door aanschaf voedsel en beschermingsmiddelen) maar kregen ook 3 x zoveel donaties binnen dan in 2019. Het was bijzonder dat zoveel meer mensen spontaan doneerden! Een deel van het geld was geoormerkt voor de aankoop van voedsel, en dat hebben we dan ook gedaan. Normaal kopen voedselbanken geen voedsel, maar we hebben hier, in verband met de uitzonderlijke situatie, een uitzondering voor gemaakt. Ondanks de hogere kosten, hebben we 2020 met een flink positief saldo kunnen afsluiten.

Geplaatst in Homepage, Nieuws.